SMELT PÅ TJUKKA

SMELT PÅ TJUKKA header image 1

Episode 6: Fødselsangst og planlagt keisersnitt (gjest: Tinashe Williamson og Thorbjørn Brook Steen)

October 9, 2018

Fødsel er noe av det største man kan oppleve i livet, men også noe av det skumleste. Tankene rundt en fødsel kan fort bli mange og føles uhåndgripelige og skremmende, som gjør at noen opplever angst rundt det å føde. For noen er tanken på å føde så traumatisk at man kan få innvilget planlagt keisersnitt og dette er det fortsatt et tabubelagt tema. I denne episoden snakker Sandra med fødselslege Thorbjørn Brook Steen og Tinashe Williamson som selv har opplevd fødselsangst som gjorde at hun fikk innvilget planlagt keisersnitt i begge sine svangerskap.